Instelling:

Informatie:

Raad voor Rechtsbijstand

De raad voor rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatkosten kunnen krijgen.

SEZO

SEZO biedt Maatschappelijk Werk, Schoolmaatschappelijk werk, Ouderenwerk, Schuldhulpverlening, Cursussen en opleidingen.

de Rechtspraak

Officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvb, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

het Juridisch Loket

Gratis antwoord op uw juridische vraag

Wetten.nl

Wet- en regelgeving informatie

Nederlandse Orde van Advocaten

Toezichthouder op de advocatuur

Openbaar Ministerie

Website van het Openbaar Ministerie

de vFAS

Verenging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

de geschillencommissie

Commissie die geschillen tussen consumenten en ondernemers op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld wil helpen.

Overheid

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

Mediatiorsfederatie Nederland