Kosten.

De kosten van rechtsbijstand zijn afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel pro deo rechtsbijstand genoemd. De overheid betaalt dan het grootste deel van uw kosten. Dit wordt wel genoemd de toevoeging. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensgrens die jaarlijks wordt vastgesteld. Als u precies wilt weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u dat terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

U zult altijd een verplichte eigen bijdrage moeten betalen en indien er een procedure gevoerd wordt moet u griffierecht aan de rechtbank betalen. De hoogte daarvan varieert naar gelang de aard en omvang van de zaak. Uw advocaat kan u daarover informeren.

Ligt uw inkomen of vermogen boven de vastgestelde grens dan zult u uw advocaat zelf moeten betalen. Uw advocaat hanteert daarbij een uurtarief dat vooraf met u wordt afgesproken. Soms is het mogelijk om een van te voren vastgesteld bedrag af te spreken.

Onze advocaten werken op voorschotbasis. Dat betekent dat de griffierechten, de eigen bijdrage en indien van toepassing een deel van het salaris van de advocaat van te voren betaald dient te worden.