Loading...

Sjoerd Jaasma

Sjoerd Jaasma is sinds 1995 werkzaam als advocaat in Amsterdam, na een eerdere carrière in het sociaal cultureel werk. Tijdens zijn opleiding als opbouwwerker aan de Sociale Academie te Sittard heeft hij op kleine woonwagencentra in Zuid Limburg gewerkt en op het grote centrum de Vinkenslag in Maastricht. Daarna is hij twaalf jaar werkzaam geweest op het woonwagencentrum in Amsterdam, waar hij zich onder andere heeft beziggehouden met scholingstrajecten voor jongeren en het opstarten van bedrijven voor volwassen woonwagenbewoners. In deze periode volgde hij ook in deeltijd de studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn juridische specialisatie betreft, naast bestuursrecht, alles op het gebied van woonwagens, in heel Nederland. Tevens heeft hij zich vanaf de start van zijn werk in de advocatuur intensief met het strafrecht beziggehouden. Ook algemene civiele zaken, waaronder huurrecht en letselschade, behoren tot zijn expertisegebieden.

In zijn vrije tijd is Sjoerd Jaasma voorzitter van de stichting Landelijk Woonwagennieuws en schrijft hij regelmatig juridische artikelen in het tijdschrift voor woonwagenbewoners dat de stichting uitgeeft. Daarnaast is hij voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Mr Sjoerd Jaasma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

-Huurrecht
-Strafrecht

Op grond van deze registratie is hij op ieder rechtsgebied verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoodfrechtsgebied.