Loading...

Elzelina M. de Winter

Elzelina de Winter is sinds 1980 werkzaam als advocaat. Zij heeft zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en heeft de specialistenopleiding van de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators) gevolgd. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren over en procederen in echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap, beëindiging samenlevingsovereenkomst en het opstellen en herzien van een ouderschapsplan.

Zij treedt ook op als mediator in familierechtzaken, zoals echtscheidingen, omgangsregelingen en alimentatiezaken.

Elzelina de Winter wordt regelmatig door de rechtbank benoemd als bijzonder curator voor minderjarigen in afstammingszaken. Zij behandelt ook afstammingszaken waarin zij als advocaat optreedt (erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap).

Mr Elzelina de Winter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

Personen- en familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.